Erhverv, erhvervsbygninger og handelsrejser

BennyBlue
Indlæg: 2142
Tilmeldt: ons 27. apr 2011 21:59

Erhverv, erhvervsbygninger og handelsrejser

Indlægaf BennyBlue » tirs 7. okt 2014 14:13

Handelsrejser

Billede


Nu kan man lære et erhverv i hanseforbundene! Udøverne af de enkelte erhverv skal bruges til at klargøre skibe og sende dem ud på handelsekspeditioner!

Ens erhverv kan man vælge uafhængigt af rang i hanseforbundet (oldermand, købmand, … ) og kan man desuden ændre igen; gratis hver 24. time, oftere koster det gebyr.
Erhvervsbygningen finder man ved flodbredden ved siden af hansekontoret.

Man kan vælge mellem følgende erhverv:

 • Billede Skibsbyggere
  Skibsbyggerens bygning er skibsværftet. Her bygger og reparerer han skibe. Prisen for det betales af hanseforbundet. Han bestemmer hvilket skib der skal udvælges til handelsrejsen. For at klare opgaver får han erhvervserfaring. Jo mere erfaring han får, desto mere kan han udbygge skibsværftet. Jo mere udbygget skibsværftet er, desto større og hurtigere skibe kan han bygge. Og desto hurtigere klarer han også handelsrejse-forberedelserne.
 • Billede Kanonstøberen
  Hans bygning er smedjen. Her støber han kanoner til hanseforbundet. Prisen for dem betaler hanseforbundet. Desuden bestemmer han hvilken bevæbning skibet skal udstyres med inden rejsen. Han får erhvervserfaring for at løse opgaverne. Jo mere erfaring, desto mere kan han udbygge sin smedje. Jo mere udbygget smedje, desto bedre våben kan han lave og desto hurtigere klarer han opgaverne og forberedelser til handelsrejser.
 • Billede Kadetten
  Kadettens bygning er tavernen. Her hyrer man mandskab til handelsrejserne. Prisen betales af hanseforbundet. Desuden bestemmer han hvad for noget mandskab der skal med på rejserne. Han får erhvervserfaring for at løse opgaverne. Jo mere erfaring, desto mere kan han udbygge tavernen. Jo mere udbygget den er, desto bedre uddannet personale kan han hyre og desto hurtigere klarer han handelsrejse-forberedelserne.
 • Billede Handelsmanden
  Handelsmandens bygning er faktoriet. Heri stykker han varerne til handelsrejserne sammen. Prisen for det betales af hanseforbundet. Han bestemmer hvilke varer der skal medtages på handelsrejserne. For løsning af opgaverne får han erhvervserfaring. Jo mere erfaring, desto mere kan han udvide faktoriet. Jo mere det er udvidet, desto mere værdifulde handelspakker kan han stykke sammen og desto hurtigere klarer han handelsrejse-forberedelserne.

Billede
Handelsrejserne
Man kommer til dem via fanebladet "Handelsrejser" i hanseforbundet.

 • Knappen "undervejs" fortæller, hvilke skibe der er på rejse og mod hvilke destinationer. Et klik på et skib giver nærmere detaljer om destination, byttevarer og rejsetid.
 • Vælg destination
  Her kan oldermanden eller konsulen vælge rejsedestinationen samt de ønskede byttevarer. Et klik på den lille fane viser byttevarerne, afstanden og den anbefalede bevæbning.
 • Handelsrejser
  Her er en statistik over alle handelsrejser, der er under forberedelse eller undervejs.
 • Besiddelse
  Oversigt over de skibe, kanoner og handelsvarer, der er i din hanses besiddelse.

Hvordan forberedes en handelsrejse?

1: Vælg destination og handelsvarer
Oldermanden eller en konsul vælger under "vælg destination" et rejsemål og en handelsvare. Et klik på fanen viser destinationens detaljer:
 • Navn på destinationen
 • Afstanden på rejsemålet målt i Hansemil. VIGTIGT! Din hanse skal råde over et skib, der kan tilbagelægge en sådan afstand.
 • Byttevare: Viser navn, indkøbspris og salgspris på varen.
 • Våbenværdi: Er en anbefaling om hvor godt skibet bør være bevæbnet for at undgå piratoverfald.
Er destination og handelsvare valgt, så kan der klikkes på "start handelsrejse" (Autostart betyder at skibet sejler straks efter forberedelserne er afsluttet.

2: Er destination og vare valgt, fortsætter det i fanebladet "Handelsrejse".
En skibsbygger i din hanse skal stille et egnet skib til rådighed. Dertil klikker han på knappen "tag imod".
Derefter vælger han et egnet skib.
Følgende skibsværdier bliver vist ved et klik på et skib:
 • Lastrum: Hvor mange handelsvarer kan medtages og byttes.
 • Mandskabsstyrke: Denne værdi skal skibet have for at kunne sejle af sted.
 • Hastighed: Hanse-Mil i timen. Jo hurtigere skib, desto hurtigere vender det tilbage fra rejsen.
 • Mindste rækkevidde: Hvilken afstand kan skibet i hvert fald klare.
 • Maks. rækkevidde: Hvor meget skibet maks. kunne klare teoretisk. Ligger afstanden mellem min. og maks. er der risiko for at skibet ikke klarer rejsen.
 • Stykporte: Antal kanoner skibet kan have.
De krævede handelsrejsefaktorer står nederst til højre. Har skibsbyggeren valgt et egnet skib, klikker han på knappen "anvend" ved skibet og derefter på "læs på".
Nu er han tilbage ved forberedelserne. Det varer et stykke tid med at stille skibet til rådighed, en tid der dog kan afsluttes med det samme mod gebyr. Er skibsbyggeren færdig, er det blevet kanonstøberens tur.

3: Udstyk skibet med kanoner

Nu skal kanonstøberen udruste skibet med kanoner. Dertil skal han klikke på "tag imod" under ekspeditionsforberedelserne.
Hver destination har en bestemt "våbenværdi" alt efter hvor farlige farvandene er.
Nu kan kanonstøberen læsse så mange kanoner som skibet har stykporte til. Hver kanontype har en bestemt våbenværdi.
Kun hvis summen af alle læssede kanoner er højere end den krævede våbenværdi, er skibet sikkert for piratangreb.
For at læsse kaniner vælger kanonstøberen kanontype og indstiller antallet til venstre.
Nederst til venstre vises de resterende stykporte og den aktuelle våbenværdi og sandsynligheden for et piratangreb. Sendes skibet helt uden bevæbning er risikoen 75 %!

Har kanonstøberen valgt en passende kombination, klikker han på "start pålæsning".
Herefter varer pålæsningen et stykke tid, men kan afsluttes straks. Er kanonstøberen færdig, er der kadettens tur.

4: Besætning
Kadetten skal nu finde en passende besætning i tavernen. Dertil klikker han på "tag imod" under forberedelserne i hansen. Den krævede besætningsstyrke afhænger af valgt skibstype.
Hver mandskabsdel har en bestemt mandskabsstyrke. Summen af dem giver den samlede mandskabsstyrke. For at fylde besætningpå, klikker kadetten på en matrostype og indstiller derefter antallet.
For neden vises den aktuelle pålæssede mandskabsstyrke.
Har kadetten valgt en passende kombination, trykkes der på "start pålæsning".
Nu varer forberedelserne lidt tid, som dog kan afkortes.

5: Læs handelsvare på
Nu skal handelsmanden vælge egnede handelsvarer. Dertil skal der klikkes på "tag imod" under forberedelserne. Mængden afhænger af valgt skibstype.
Der vælges nu en handelspakke og mængden indstilles til venstre.
Hver handelspakke har en bestemt Dalerværdi. I midten nederst er mængden vist samt samlet værdi af den valgte handelspakke samt mængde og værdi af eksotisk byttevare. Er værdien af læssede handelsvarer for høj, får hansen ikke den maks. mulige gevinst. Er værdien for lille, vender skibet ikke fuldt læsset hjem.
Har handelsmanden valgt en egnet kombination, klikkes på "start pålæsning". Så varer læsningen et stykke tid, der dog kan afsluttes straks.

Til slut kan oldermanden sende skibet af sted på handelsrejse ved at klikke på "start handelsrejse".

Skibet sejler nu et stykke tid. Man kan se status under "undervejs".

Når skibet er tilbage, kan det aflæsses. Det kan handelsmanden gøre ved at klikke på "tag imod". Hanseforbundet får for en succesfuld ekspedition hansepoint og værdifulde eksotiske varer.
Skibes skal måske repareres afhængigt af tilbagelagt afstand.
En del af kanonerne skal måske udskiftes. Den funktionsdygtige kanoner aflæsses automatisk i hansens besiddelse.
Besætningen har fri efter endt ekspedition og skal hyres på ny.

Skibet vender måske i visse tilfælde ikke tilbage. Det kan have forskellige årsager:
 • Pirater: Så har våbenværdien været under den anbefalede værdi. Skibet blev overfaldet af pirater. For hanseforbundet er skib og ladning dermed tabt.
 • Skibsorm: Afstanden var over skibets minimale rækkevidde. Skibet er gået i stykker undervejs ved at være blevet ædt op af orm. For hanseforbundet betyder dette et tab af skib + ladning.
Forum Admin
Upjers Danmark

Tilbage til "OSS - Ofte Stillede Spørgsmål om spillet"